An Zhaoqing (安兆庆) - MacroPolo
An Zhaoqing (安兆庆)

An Zhaoqing (安兆庆)
Political Commissar of CMC Equipment Development Department
PLAAF Political Commissar of PLA Southern Theater Command
Male
Xibe
Lanxi, Heilongjiang
Lieutenant General 中将