Fan Ruiping (范锐平) - MacroPolo
Fan Ruiping (范锐平)

Fan Ruiping (范锐平)

Party Secretary of Chengdu
Director of Sichuan CCP Organization Department
Male
Han
Zhongxiang, Hubei
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级