Hu Changsheng (胡昌升) - MacroPolo
Hu Changsheng (胡昌升)

Hu Changsheng (胡昌升)

Director of Fujian CCP Organization Department
Director of Qinghai CCP Organization Department
Male
Han
Gao’an, Jiangxi
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级