Huang Kunming (黄坤明) - MacroPolo
Huang Kunming (黄坤明)

Huang Kunming (黄坤明)
Director of CCP Propaganda Department
Executive Deputy Director of CCP Propaganda Department
Male
Han
Shanghang, Fujian
Deputy national leader 副国级