Jiang Zhigang (姜志刚) - MacroPolo
Jiang Zhigang (姜志刚)

Jiang Zhigang (姜志刚)

Party Secretary of Yinchuan City
Director of Beijing CCP Organization Department
Male
Han
Donghai, Jiangsu
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级