Jiao Yanlong (焦彦龙) - MacroPolo
Jiao Yanlong (焦彦龙)

Jiao Yanlong (焦彦龙)

Director of Hebei CCP Propaganda Department
Party Secretary of Tangshan
Male
Han
Pingshan, Hebei
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级