Liu Qi (刘奇) - MacroPolo
Liu Qi (刘奇)

Liu Qi (刘奇)
Party Secretary of Jiangxi / Head of Jiangxi NPC Standing Committee
Governor of Jiangxi
Male
Han
Yishui, Shandong
Provincial-ministerial leader 正省部级