Liu Wanlong (刘万龙) - MacroPolo
Liu Wanlong (刘万龙)

Liu Wanlong (刘万龙)
Commander of PLA Xinjiang Military Region
Commander of PLA Gansu Provincial Military Region
Male
Han
Liaocheng, Shandong
Lieutenant General 中将