Liu Yuejun (刘粤军) - MacroPolo
Liu Yuejun (刘粤军)

Liu Yuejun (刘粤军)
Commander of PLA Eastern Theater Command
Commander of PLA Lanzhou Military Region
Male
Han
Rongcheng, Shandong
General 上将