Miao Hua (苗华) - MacroPolo
Miao Hua (苗华)

Miao Hua (苗华)
Head of CMC Political Work Department
Political Commissar of PLAN
Male
Han
Fuzhou, Fujian
General 上将