Sheng Bin (盛斌) - MacroPolo
Sheng Bin (盛斌)

Sheng Bin (盛斌)
Head of CMC National Defense Mobilization Department
Deputy Commander of PLA Shenyang Military Region
Male
Han
Yingkou, Liaoning
Lieutenant General 中将