Shi Xiaolin (施小琳) - MacroPolo
Shi Xiaolin (施小琳)

Shi Xiaolin (施小琳)

Director of Jiangxi CCP Propaganda Department
Director of Shanghai CCP United Front Work Department
Female
Han
Yuyao, Zhejiang
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级