Wang Xiubin (王秀斌) - MacroPolo
Wang Xiubin (王秀斌)

Wang Xiubin (王秀斌)

Commander of PLA 80th Group Army
Commander of PLA Eastern Theater Command 1st Group Army
Male
Han
Rudong, Jiangsu
Major General 少将