Wang Zhimin (王志民) - MacroPolo
Wang Zhimin (王志民)

Wang Zhimin (王志民)
Head of PRC Liaison Office in Hong Kong SAR
Deputy Head of State Council Hong Kong and Macau Affairs Office
Male
Han
Xianyou, Fujian
Provincial-ministerial leader 正省部级