Xiao Yingzi (肖莺子) - MacroPolo
Xiao Yingzi (肖莺子)

Xiao Yingzi (肖莺子)

Director of Hainan CCP Propaganda Department
Party Secretary of Qinzhou City
Female
Zhuang
Laibin, Guangxi
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级