Xu Qiliang (许其亮) - MacroPolo
Xu Qiliang (许其亮)

Xu Qiliang (许其亮)
Vice Chair of CMC / Head of CMC Leading Small Group for Inspection Work
Vice Chair of CMC / Head of CMC Leading Small Group for Inspection Work
Male
Han
Linqu, Shandong
General 上将