Xu Qin (许勤) - MacroPolo
Xu Qin (许勤)

Xu Qin (许勤)
Governor of Hebei
Party Secretary of Shenzhen
Male
Han
Lianyungang, Jiangsu
Provincial-ministerial leader 正省部级