Yi Huiman (易会满) - MacroPolo
Yi Huiman (易会满)

Yi Huiman (易会满)

Chair and Party Secretary of China Securities Regulatory Commission
Chair and Party Secretary of Industrial and Commercial Bank of China
Male
Han
Cangnan, Zhejiang
Provincial-ministerial leader 正省部级