Yi Lianhong (易炼红) - MacroPolo
Yi Lianhong (易炼红)

Yi Lianhong (易炼红)

Governor of Jiangxi
Party Secretary of Shenyang
Male
Han
Lianyuan, Hunan
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级