Yu Zhongfu (于忠福) - MacroPolo
Yu Zhongfu (于忠福)

Yu Zhongfu (于忠福)
Political Commissar of PLAAF
PLAAF Political Commissar of PLA Nanjing Military Region
Male
Han
Laiyang, Shandong
General 上将