Yuan Yubai (袁誉柏) - MacroPolo
Yuan Yubai (袁誉柏)

Yuan Yubai (袁誉柏)
Commander of PLA Southern Theater Command
Deputy Commander of PLA Northern Theater Command
Male
Han
Gong’an, Hubei
Vice Admiral 中将