Zhang Chunxian (张春贤) - MacroPolo
Zhang Chunxian (张春贤)

Zhang Chunxian (张春贤)
Vice Chair of NPC Standing Committee
Party Secretary of Xinjiang
Male
Han
Yuzhou, Henan
Deputy national leader 副国级