Zhang Youxia (张又侠) - MacroPolo
Zhang Youxia (张又侠)

Zhang Youxia (张又侠)
Vice Chair of CMC
Head of CMC Equipment Development Department
Male
Han
Weinan, Shaanxi
General 上将