Zhao Deming (赵德明) - MacroPolo
Zhao Deming (赵德明)

Zhao Deming (赵德明)

Party Secretary of Guiyang City
Director of Guangxi CCP United Front Work Department
Male
Yao
Jinxiu, Guangxi
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级