Zhao Leji (赵乐际) - MacroPolo
Zhao Leji (赵乐际)

Zhao Leji (赵乐际)
Secretary of CCDI
Director of CCP Organization Department
Male
Han
Xi’an, Shaanxi
National leader 正国级