Zhao Zongqi (赵宗岐) - MacroPolo
Zhao Zongqi (赵宗岐)

Zhao Zongqi (赵宗岐)
Commander of PLA Western Theater Command
Commander of PLA Jinan Military Region
Male
Han
Jiangbin, Heilongjiang
General 上将