Zhou Yaning (周亚宁) - MacroPolo
Zhou Yaning (周亚宁)

Zhou Yaning (周亚宁)
Commander of PLA Rocket Force
Deputy Commander of PLA Rocket Force
Male
Han
Nangong, Hebei
Lieutenant General 中将