Zou Ming (邹铭) - MacroPolo
Zou Ming (邹铭)

Zou Ming (邹铭)

Director of Guangdong CCP Organization Department
Secretary-General of Guangdong CCP Committee
Male
Han
Pingxiang, Jiangxi
Deputy provincial-ministerial leader 副省部级